För varmt i Persiska viken

by on 2015-10-27

Klimatförändringen leder till att temperaturen i Persiska viken inom några decennier blir för hög för att människor ska kunna leva där enligt en vetenskaplig undersökning som publicerades i Nature Climate Change. Området är extra känsligt för klimatförändringarna på grund av den extrema solstrålningen och grunda vatten. Forskarna menar att hoten mot människans hälsa är mer […]