Havsytan stiger enligt NASA

by on 2015-08-27

Havsytan har i genomsnitt stigit med 8 cm (3 inches) sedan 1992 enligt NASA. På grund av naturliga variationer är stigningen tre gånger så stor på vissa ställen. Detta har man kommit fram till genom att studera mätdata från sateliter i omloppsbana runt jorden. En visualisering visar tydligt att förändringarna av havsytan varierar stort beroende […]