För varmt i Persiska viken

by on 2015-10-27

Klimatförändringen leder till att temperaturen i Persiska viken inom några decennier blir för hög för att människor ska kunna leva där enligt en vetenskaplig undersökning som publicerades i Nature Climate Change. Området är extra känsligt för klimatförändringarna på grund av den extrema solstrålningen och grunda vatten. Forskarna menar att hoten mot människans hälsa är mer […]

Ny teknik för att utvinna koldioxid ur atmosfären

by on 2015-09-01

American Chemical Society rapporterar om en ny teknik för att utvinna koldioxid ur atmosfären och tillverka kolnanofiber. Tillverkningsprocessen ska gå att göra på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Det är ett forkarlag på George Washington University som har har utvecklat tekniken. Kolnanofiber används för att tillveka starka och lätta material, t ex i flygplan. Systemet använder […]

Havsytan stiger enligt NASA

by on 2015-08-27

Havsytan har i genomsnitt stigit med 8 cm (3 inches) sedan 1992 enligt NASA. På grund av naturliga variationer är stigningen tre gånger så stor på vissa ställen. Detta har man kommit fram till genom att studera mätdata från sateliter i omloppsbana runt jorden. En visualisering visar tydligt att förändringarna av havsytan varierar stort beroende […]